Ochrona danych

uridan waterless solutions

Ta strona jest prowadzona przez

uridan waterless solutions GmbH
Sandfeld 5
A-2100 Stetten

Niniejsze zawiadomienie opisuje, w jaki sposób my, jako administrator danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z niniejszą stroną internetową zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia o ochronie danych (EU GDPR). Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas przedmiotem szczególnej troski. Dlatego przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów prawnych (DSGVO, TKG 2003). W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej.

Jakie dane o Tobie przetwarzamy

W trakcie odwiedzania tej strony internetowej zbierane są następujące informacje: Data i godzina dostępu do strony na naszej stronie internetowej, Państwa adres IP, nazwa i wersja przeglądarki internetowej, strona internetowa (URL), którą odwiedzili Państwo przed wejściem na tę stronę, niektóre pliki cookies (patrz punkt „Pliki cookies”) oraz informacje, które sami Państwo podają poprzez swoje wpisy.

W formularzu kontaktowym partner handlowy

Nie ma obowiązku faktycznego podawania danych, o które możemy prosić na naszej stronie internetowej. Jeśli jednak tego nie zrobisz, możesz doświadczyć ograniczeń funkcjonalnych podczas korzystania z witryny.

Nie wykorzystujemy tych danych i zasadniczo nie przekazujemy ich dalej. Ponadto nie dochodzi do regularnego profilowania lub podobnej oceny Państwa danych. Państwa dane są przekazywane tylko za Państwa zgodą i tylko w ograniczonym celu (realizacja zamówienia klienta, zamówienie, dostawa itp.).

Szyfrowana transmisja danych

Do bezpiecznego przesyłania danych przez internet używamy protokołu https z szyfrowaniem TLS (Transport Layer Security). Dzięki zastosowaniu TLS możemy zagwarantować bezpieczne przesyłanie poufnych danych. Zastosowanie https/TLS można rozpoznać w przeglądarce po małym symbolu kłódki i przedrostku https na początku adresu strony internetowej.

Skontaktuj się z nami

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą formularza na stronie internetowej lub poprzez e-mail, podane przez Ciebie dane będą przez nas przechowywane przez 3 lata w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

W przypadku przesyłania nam danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować bezpiecznej transmisji i ochrony danych. Dlatego zalecamy, aby nie przesyłać poufnych danych niezaszyfrowanych pocztą elektroniczną.

Cookies

Na tej stronie internetowej stosowane są tak zwane pliki cookies. Cookie to plik, który może być przechowywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Zasadniczo pliki cookie są wykorzystywane do zapewnienia użytkownikom dodatkowych funkcji na stronie internetowej (np. w celu ułatwienia nawigacji na stronie internetowej, kontynuowania korzystania ze strony internetowej w miejscu, w którym użytkownik ją opuścił i/lub zapisania preferencji i ustawień przy ponownym odwiedzeniu strony internetowej). Pliki cookie nie mają dostępu, nie mogą odczytywać ani modyfikować żadnych innych danych na komputerze użytkownika.

Większość plików cookie na tej stronie to tak zwane pliki cookie sesji. Są one automatycznie usuwane po ponownym opuszczeniu naszej strony internetowej. Natomiast stałe pliki cookie pozostają na Państwa komputerze do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce. Używamy takich trwałych plików cookie, aby rozpoznać Państwa przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Jeśli chcesz kontrolować pliki cookie na swoim komputerze, możesz wybrać ustawienia przeglądarki tak, aby otrzymywać powiadomienie, gdy strona internetowa chce przechowywać pliki cookie. Możesz również zablokować lub usunąć pliki cookie, jeśli zostały one już zapisane na Twoim komputerze. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • aby zapewnić Ci tę stronę internetową oraz aby ją dalej ulepszać i rozwijać
  • aby móc tworzyć statystyki użytkowania
  • aby móc wykrywać, zapobiegać i badać ataki na naszą stronę internetową
  • aby odpowiedzieć na Twoje zapytania

Kontaktując się z nami poprzez formularz internetowy dla partnerów handlowych, wykorzystujemy podane dane do przetworzenia wszystkich niezbędnych formalności związanych z rejestracją jako partner handlowy.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz nadrzędny uzasadniony interes (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE), którym jest realizacja wyżej wymienionych celów.

Przekazywanie danych osobowych

W wyżej wymienionych celach będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wykorzystywanym przez nas dostawcom usług IT, w szczególności dostawcom CRM, partnerom logistycznym oraz innym firmom, których zaangażowanie jest niezbędne do przetwarzania naszych relacji biznesowych z Tobą.

Niektórzy z wymienionych powyżej odbiorców mogą znajdować się lub przetwarzać Twoje dane osobowe poza Twoim krajem. Poziom ochrony danych w innych krajach może nie być taki sam jak w Twoim kraju. Jednak przekazujemy Twoje dane osobowe tylko do krajów, w przypadku których Komisja UE uznała, że mają one odpowiedni poziom ochrony danych lub podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy mają odpowiedni poziom ochrony danych. Na przykład zawieramy w tym celu standardowe klauzule umowne (2010/87/WE i/lub 2004/915/WE).

Twoje prawa w związku z danymi osobowymi

Mają Państwo prawo (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa) m.in. (i) sprawdzić, czy i jakie dane osobowe przechowujemy na Państwa temat oraz uzyskać kopie takich danych, (ii) zażądać sprostowania, scalenia lub usunięcia Państwa danych osobowych, które są niedokładne lub nie są przetwarzane zgodnie z prawem, (iii) zażądać od nas, (iv) w pewnych okolicznościach sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub wycofać zgodę udzieloną wcześniej na przetwarzanie, (v) zażądać przeniesienia danych, (vi) poznać tożsamość osób trzecich, którym przekazywane są Państwa dane osobowe oraz (vii) złożyć skargę do właściwego organu.

W Austrii właściwym organem nadzorczym jest urząd ochrony danych, którego strona internetowa znajduje się pod adresem https://www.dsb.gv.at/.

Analiza internetowa

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Specjalnie w tym celu stosowane są pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwa użytkowników. Wygenerowane w ten sposób informacje są przekazywane na serwer dostawcy i tam przechowywane. Informacje o warunkach użytkowania i ochronie danych można znaleźć tutaj:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Dane użytkownika są anonimizowane, co oznacza, że możliwa jest jedynie przybliżona lokalizacja. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 TKG oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub f (uzasadniony interes) DSGVO.

Można temu zapobiec, ustawiając przeglądarkę tak, aby nie zapisywała plików cookie lub instalując wtyczki do przeglądarki udostępniane przez Google, które zapobiegają gromadzeniu i przetwarzaniu danych: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Stosunek z dostawcą usług analizy internetowej opiera się na decyzji adekwatności Komisji Europejskiej (np. w przypadku USA: „Privacy Shield”).

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt:

uridan waterless solutions GmbH
Sandfeld 5
A-2100 Stetten
[email protected]

Ostatnia aktualizacja 2022.

Wybierz swój język

Aktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z Youtube. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.

Więcej informacji

uridan® | Image Film

uridan® steht für wasserlose Lösungen. Mit neuen Technologien, laufender Forschung und Entwicklung konnte uridan® bereits enorm viel Wasser einsparen. Folgen Sie uns auf unserer Reise. Es ist Zeit, etwas zu ändern!